Friday, March 28, 2008

ေတာသားေၾကညာစာတမ္း

သြားေလရာရာ
၀ါ၀ါ မည္းမည္း ျဖဴျဖဴ
လူေတြ လူေတြ
လူေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး။

ေတြ႔ရသမ်
၀၀ ၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ၿပံဳးၿပံဳး႐ႊင္႐ႊင္
ျမင္ရင္ ‘ဟိုင္း’ ‘ေဟာင္း’နဲ႔
ေခါင္းညိတ္ၾက၊ ၿပံဳးျပၾက
ေခြးကေရွ႔ကေျပး၊ ေၾကာင္ေလးကို ပခံုးေပၚတင္
လူတင္ မကပါဘူး
ေခြးကလဲ ၀၊ ေၾကာင္ကလဲ ၀လို႔မို႔
ေခြးကလဲ မစင္မနမ္း
ေၾကာင္ကလဲ ႂကက္ကိုမဖမ္းဘူး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ‘ဗိုက္’ ေပၚမွာ တည္ေရာ့ထင္
‘အ႐ုိက္’ေပၚမွာ မတည္၊ ‘အကိုက္’ေပၚမွာလဲမတည္
‘အမိုက္’ေပၚမွာလဲ မတည္၊ ‘အတိုက္’ေပၚမွာလဲ မတည္ဘူး
ႀကိဳက္ေသာ္ရွိ၊ မႀကိဳက္ေသာ္ရွိ
စ႐ုိက္ေပ်ာ္ဘိသနဲ႔ အေမရိကန္။

ျပည္ေထာင္စုက ငါးဆယ္
လူမ်ိဳးႀကီးငယ္ ရာေထာင္မက
ဘုရားကလဲ စံု၊ တရားကလဲ စံု
စကားကလဲ စံု၊ အစားကလဲ စံု
ဆူးပံု သဲပံု က၊ ေရခဲပံု ေရႊမည္းပံု အထိ
ေရအစံု ေျမအစံု၊ အေမြစံု
စံုလဲ စံုပါဘိ၊
စံုေပသည့္လဲ၊ အခ်င္းမမ်ားဘူး
အခ်င္းမ်ားရင္လဲ၊ သတင္းသမားေတြက
မင္းလားဟဲ့ ႐ႈပ္ခ်င္ ျပန္သလားဆိုၿပီး
႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ
ဆိုင္ရာ ပိုင္ရာ ‘ကေညာ့’တဲ့ၿပီး
‘ဒိုင္ရာေလာ့’မွျဖင့္
‘ဒိုင္ရာနာ’အလား၊ ေျပးေပါက္မွားလိမ့္မယ္။

ဒါ အေမရိကား
ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္သြားၾကစတမ္း
အလကား လာၿပီး ႐ႈပ္႐ႈပ္႐ႈက္္႐ႈက္နဲ႔
‘႐ုဒ္မက္’ဆိုတဲ့၊ ဗယုတ္ဗယက္ေတြလဲ မရွိဘူး။

အက်ိဳးမမ်ားဘဲ ပလီပလာ အႀကံနဲ႔
အမ်ိဳးသားညီလာခံလဲ မရွိဘူး။
ေလာ္မာသရဲၿပီး၊ ေပၚတာ ဆြဲတာလဲ မရွိဘူး။
စပ်စ္၀ိုင္ကလပ္နဲ႔၊ ‘ေခတ္ၿပိဳင္’ဖတ္လဲ
ဖတ္သာဖတ္၊ ဖတ္႐ုံနဲ႔ေတာ့ မဖမ္းဘူး။
တို႔မ်ားကို မၿငိမ္သက္နဲ႔
ဇိမ္ပ်က္ေအာင္ ကလိမ္ကလက္
အိမ္ဖ်က္တာလဲ မရွိဘူး။

‘ဘြတ္႐ွ္ ’ကိုပဲဆဲဆဲ၊ ‘ဘလဲယား’ကိုပဲ ခ်ဲခ်ဲ
ခ်ဲတဲ့ ငနဲတသိုက္ကို၊ အကဲ အမိုက္ဆိုၿပီး
ရဲလိုက္လိမ့္မယ္ မထင္ေလနဲ႔
မလိုက္ဘူး။

ကေနဒီကို ႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ကယ္ရီကိုပဲ ႀကိဳက္ႀကိဳက္
‘ဒီမို’ကိုပဲ ႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ‘ဟိုမို’ကိုပဲ ႀကိဳက္ႀကိဳက္
မိန္းမခ်င္းကိုပဲ ႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ ေယာက်ာ္းခ်င္းကိုပဲ ႀကိဳက္ႀကိဳက္
ႀကိဳက္ခ်င္ရာႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ခ်င္ရာ မႀကိဳက္နဲ႔
မႀကိဳက္တာကို မႀကိဳက္လို႔ ေျဗာင္ျငင္းလဲ
ေထာင္ မသြင္းပါဘူး။

ေတာင္တြင္းက ေအာင္သင္းပဲ ေဟာ ေဟာ
ေအာင္ေ၀းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးပဲ ေျပာ ေျပာ
ေဟာခ်င္တာကို ေဟာ၊ ေျပာခ်င္တာကို ေျပာ
မေမာသမ် ေဟာၾက ေျပာၾကေပေရာ့
သေဘာမက်လို႔၊ ေဒါသျဖစ္ရင္လဲ
စစ္ဗိုလ္ခ်င္း ၾကက္ခြပ္ခိုင္းကြဲ႔
႐ုိင္းတယ္လို႔မရွိ ။
ကေလာင္နဲ႔ ကေလာ္ ကေလာ္
ကာတြန္းနဲ႔ ကလိကလိ
ရိခ်င္တိုင္း ရိလို႔ ရသဗ်ား။

ဒီနယ္ ဒီအရပ္မွာ
တပ္မေတာ္သားဆိုၿပီး
အရပ္ေစာ္ကားလို႔ေတာ့ မရဘူး။

ေသနတ္ဆြဲၿပီး၊ ပါးစပ္ၿပဲတိုင္း
အရပ္ဆဲလို႔လဲ မရဘူး။

ေသနတ္ေထာင္ၿပီး
အရပ္ ေလွာင္ခ်င္လို႔လဲ မရဘူး။
ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး
အရပ္ ႏွိမ္ခ်င္လို႔လဲ မရဘူး။

မင့္ဘာသာ စစ္သား ျဖစ္ျဖစ္
မင့္ဘာသာ အလစ္သမား ျဖစ္ျဖစ္
အယစ္သမားျဖစ္ရင္လဲ ေလမသန္ေအာင္
‘ေသနံ႔’တေဟာင္ေဟာင္ ထြက္႐ုံနဲ႔ပဲ
လမ္းမမွာ မဆဲခင္
ဖမ္းၾကေတာ့မွာပါပဲ။

မူးရင္ပဲ ေမာင္းေမာင္း၊ ေမာင္းရင္ပဲ မူးမူး
ဗိုလ္မွဴးသားလဲ မရဘူး၊ ဗိုလ္႐ူးသားလဲ မရဘူး
မူးလို႔ကေတာ့ မူးသူဟာ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ေပါ့
ဒဏ္ေပးရင္လဲ အေႂကးအျဖစ္
ေစ်းဆစ္လို႔ျဖင့္ မရေပဘူး။
ဗမာမွာ အရပ္ဂ်ပိုးေတြလို
အသျပာ လပ္ထိုးလို႔လဲ မရေပဘူး။
ေသနတ္ မိုးလို႔လဲ မရေပဘူး။

အေမရိကန္ပါတဲ့
အေဖေပတည့္ မခံဘူး။

သူအေဖ သူအဖိုးဆိုၿပီး
ဥပေဒ ႏွစ္မ်ိဳးမရွိဘူး။

ဓနရွင္ အရင္းမ်ားသူေတြက
ဘ၀ရွင္မင္းတရားေတြလို မ႐ုိင္းဘူး။

ဧကရာဇ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပေဒသရာဇ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ဘံု၀ါဒပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အစံု၀ါဒပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ၾကစမ္း
ဟစ္ခ်င္ရာ ဟစ္ရရင္ ႀကိဳက္မယ္
ပစ္ခ်င္ရာ ပစ္ရင္ မႀကိဳက္ဘူး
ခ်စ္ခ်င္ရာ ခ်စ္ခြင့္ကို ေပးပါေလာ့။
ဗဟု၀ါဒမွာ၊ ဘသူ႔ ဘာကမွ မထိပါးရင္
ငါ ဒီမိုကေရစီ ဆိုပါေတာ့
ငါ ႀကည္ညိဳေပၿပီ မွတ္စို႔၊ အရပ္တို႔။ ။

ေမာင္စြမ္းရည္
ေမ ၂၈၊ ၂၀၀၄

0 comments: