Friday, February 8, 2008

မိ်ဳးခ်စ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ၂၀၀၈

လူထုေရွ႕ေဆာင္
တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး
စနစ္ဆိုးဖ်က
ခ်ီတက္ဦးတည
ငိမ္းခ်မး္ျပည္သစ
နွစ္ေထာင့္ရွစ္...။

0 comments: