Friday, December 28, 2007

ဘယ္နာဇီဘူတို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း

ပါကစၥတန္ နိင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘယ္နာဇီ ဘူတို Benazir Bhutto- ဘူတို ဟာ ဒီေန ့ ၾကာသာပေတးေန မွာ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရပါတယ္။ အမည္မသိ အေသခံလူသတ္သမားက သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဗံုးနဲ႕ ့ေဖါက္ခြဲ မသတ္ျဖတ္ခင္ကေလးမွာ ေသနပ္နဲ ့ ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဗံုးကို ခြဲလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာ မွ ၂ မိုင္ေ၀းေသာ ရာ၀ါပင္တီ - Rawalpindi- အေထြေထြေဆးရံုၾကီးကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဘူတို မွာ ေသဆံုးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ အဓိက႐ုဏ္းေတြျဖစ္မွာဆိုးတဲ့အတြက္ လူေတြကို အိမ္မွာတြင္ေနၾကရန္ ပါကစတန္ ပုလိပ္က ျပည္သူကို သတိေပးထားသည္။
see detail
ဘယ္နီဇာဘူတို ့ အထုပတၱိ အက်ဥ္း ။

ဘယ္နာဇီဘူတို ကို ၁၉၅၃ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန ့တြင္ ပါကစတန္နိင္ငံ ကရာခ်ီ ျမိဳ ့တြင္ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ အဖ ၀န္းၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဇုသီကာ အလီဘူတို ့ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၉ ခုနစ္မွာ ့အေမရိကန္ နိင္ငံ ဟားဗတ္တကၠ သိုလ္ ၁၉၇၃ မွာေတာ့ အဂၤလန္ ေအာက္စပို မွာပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဒသနိက၊စီးပြားေရးနိင္ငံေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ သံတမာန္နည္းပညာေတြကို စည္းပူးေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုနစ္ တြင္ အာဆစ္အလီ ဇာတီယီ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။ သားသမီး သံုးဦးကို ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
ဘာနာဇီဘူတို ရဲ ့ ဖခင္ ဇုသီကာ အလီဘူတို ့ မွာလည္း ့၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးျဖစ္သည္။၁၉၇၅ခုနစ္တြင္း စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ သမတဇီယာအူဟတ္က သူမဖခင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အလီဘူတို ့ အား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံရျပီး ၁၉၇၇ ခုနစ္မွာ ၾကိဳးေပးကြပ္ျမစ္ျခင္းခံရပါသည္။
၁၉၈၈ ႏို၀င္ဘာ၁၆ရက္ေန့မွာပထမဆံုးအၾကိမ္လြတ္လပ္စြာက်င္းပတ ဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူမပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားဆံုးနဲ႕နိင္ခဲ့သည္။ သူမအသက္၃၅ခုနစ္မွာ အသက္ငယ္ဆံုး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအျပင္ သူမဟာ မူစလင္ ကမၻာရဲ ့ပထမဆံုးေသာ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုနစ္မွာ ကမၻာေက်ာ္ People Magazine မွ ကမၻာ ့အလွဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၅၀ စရာရင္းမွာ ထည္ ့သြင္းေဖၚျပျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုနစ္မွာ သူမအာ ပါကစၥတန္ စစ္တပ္မွ လဒ္စား မႈ ျဖင့္ တရားစြဲဆို ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ သူမအစိုးရအဖြဲ ့ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီး န၀ါရွာရစ္ ( ဇီယာဟူဟတ္ တပည္ ့ေက်ာ္ ) က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာပါသည္။ ဒါေပမဲ့ လဒ္စားမႈ နဲ ့သူမျပစ္ဒဏ္ေပးခံခဲ့ရျခင္းမရိွခဲ့ပါ။
၁၉၉၃ ခုနစ္ မွာ ေရြ းေကာက္ပြဲထပ္လုပ္ရာ သူမပါတီအနိင္ရခဲ့ျပန္ျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျပန္လည္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံရျပန္သည္။ ထိုအခါစစ္တပ္မွာ လဒ္စားမႈ ျဖစ္ တရားစြဲဆိုမူ ကိုခံခဲ့ရျပန္သည္။ သမတ က သူမအစိုးရကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၉၈ ခုနစ္တြင္ ယူနိက္တက္ အာရပ္ေစာဘြားမ်ား နိင္ငံမွာ သူမ ဆႏၵအေလ်ာက္ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ခုနစ္မွာ ပါကစၥတန္ နိင္ငံ သို ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူရွာရစ္ ႏွင့္ နားလည္မူ ျပန္လည္ ရခဲ့သျဖင့္ နိင္ငံသို ့ ျပန္လည္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန ့မွာ သူမသည္ မူစလင္ အေျခခံ၀ါဒီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္က်ဆံုးခဲ့ရပါသည္။


ဒီမိုကေရစီျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးၾကိဳးပန္းေနစဥ္ကာလမွာ သူမက်ဆံုးသြားသည့္အတြက္ က်ေနာ္တို႕မွအထူးေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ေဖၚျပလိုပါသည္။ သူမရဲ့ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ထြန္းကားေရးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား အား က်ေနာ္ တို႕မွ ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳလို္က္ပါသည္။ အာရွတိုက္ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ရွင္သန္နိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံဓိဌာန္ျပဳပါသည္။

0 comments: