Friday, November 14, 2008

ေဟာင္သေရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသုိ႕ပန္ၾကားလႊာ

ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ(၆)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္လက္ေအာက္ခံ(၉၉၉)အထူးတပ္ရင္း၊အမွတ္(၉၀၁)၊(၉၀၆)။(၉၀၇) ဗဟုိလုံၿခဳံေရးတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္
ေဟာင္သေရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသုိ႕ပန္ၾကားလႊာ

နအဖစစ္အာဏာရွင္ႀကီးမိသားစုက လက္သပ္ေမြးထားေသာ ေခတ္ပ်က္သန္းၾကြယ္သူေဌး ေတဇပိုင္ ထူး ကုမၸဏီက ကရင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ထိန္းခ်ဴပ္ရာနယ္ေျမတြင္ မၾကာေသးခင္က သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္္း၊ အဆိုပါ သစ္လုပ္ငန္းနယ္ေျမသည္ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ(၆) ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူနယ္ေျမမွ ၅ မိုင္ေက်ာ္ ေကာ့ကရိတ္ခရုိင္ရွိ မယ့္ကသာ သစ္ေတာအတြင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ေကအင္န္ယူကို အခြန္ေပးေဆာင္၍ သစ္ထုတ္္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဘက္အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေသာ ဘုရားသံုးဆူရွိ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာခဲ့သည္။

မီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထူး ကုမၸဏီသည္ ၎နယ္ေျမတြင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ခုတ္လွဲ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ေကအင္န္ယူ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၎နယ္ေျမရွိ ကြ်န္းသစ္ႏွင့္ သစ္မာမ်ား ထြက္ရွိရာ ဧက ၅၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိ မယ့္ကသာႏွင့္ ဧက ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိ ကၽြန္းေခ်ာင္း သစ္ေတာႏွစ္ခုသည္ ေကအင္န္ယူ က အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထူး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆုိပါနယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ သစ္မ်ားထုတ္ယူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ နယ္ေျမခံ တပ္မဟာ(၆)လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားႏွင့္ အခြန္အခေငြေၾကးမ်ား အေပးအယူလုပ္ထားသေယာင္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ထုိသတင္းကို ဧရာဝတီ က တပ္မဟာ(၆)ရွိ ဗိုလ္ႀကီး ထက္ေနအား ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္ရာတြင္ ၎က ထူး ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ယခင္တုန္းက သစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႕က ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ယခုပြင့္လင္းရာသီေရာက္သည္နွင့္ အဆုိပါနယ္ေျမအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚထြက္လာေတာ့မည္ကုိ ညႊန္ျပေနေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး၏ မိသားစုအက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္္တုိက္ရုိက္ပတ္သက္မႈရွိေနသည့္အတြက္ ေတဇ ပုိင္ ထူး ကုမၸဏီ၏ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အဟန္႕အတား မျဖစ္ေစရန္ နအဖ က တပ္အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္ေတာ့မွာေသခ်ာေနသည္။နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္ေသာ ဒီေကဘီေအ တပ္မ်ားကုိ စစ္အာဏားရွင္ႀကီး၏ ခါးပုိက္ေဆာင္ ေခတ္ပ်က္သူေဌး ေတဇ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မျဖစ္စေလာက္မက္လုံးမ်ားေပးကာ ကရင္အခ်င္းခ်င္းစစ္ခင္းခုိင္းေပလိမ့္မည္။(၂)

ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ၄င္းတုိ႕ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ထင္သလုိျခယ္လွယ္ေနေသာ နအဖ အစုိးရ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ေဒသခံလူထု၏လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားတုိးတက္ေရးအတြက္ ေစတနာေရွ႕ထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမရွိသည့္အျပင္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေတာေပ်ာ္ကရင္တုိ႔ ခုိကုိးရာမရွိေအာင္ ေတာရွင္းေျမလွန္လုပ္ေနျခင္းမ်ားကုိ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးက အမ်ဳိးသားေရးအသိ အမ်ဳိးသားေရး သတိျဖင့္ကာကြယ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ အဆုိပါနယ္ေျမမ်ားအတြင္း အေျချပဳလႈပ္ရွားေနေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တပ္မဟာ(၆)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ေတာ္ လက္ေအာက္ခံ (၉၉၉)အထူးတပ္ရင္း ၊အမွတ္(၉၀၁) ၊ (၉၀၆) ၊ (၉၀၇) ဗဟုိလုံၿခဳံေရးတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ေဟာင္သေရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕တုိ႕အေနျဖင့္ အိမ္ၾကက္ခ်င္းအုိးမည္းသုတ္ အခြပ္ခုိင္းသည့္ နအဖ၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ရွားၿပီး ကရင့္နယ္ေျမအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ကရင့္ေျမေပၚမွ သဘာ၀သယံဇာတ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္မ်ား မပ်က္စီး ၊ မျပဳန္းတီးေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္အားကုိးျဖင့္ ေလာဘေဇာ တုိက္ကာ ကရင္ျပည္နယ္အားမီးေလာင္တုိက္သြင္းရန္ႀကံစည္ေနေသာ ေတဇပုိင္ ထူး ကုမၸဏီ၏သစ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အထမေျမာက္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကရင္းအခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းတြဲေက်ာခ်င္းကပ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအလံေတာ္ေအာက္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားထုတစ္ရပ္လုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ၾကပါစုိ႕

ေပးပို႕သူ။ ။ မေနာ္တူး

0 comments: