Saturday, July 19, 2008

စစ္တိုင္းဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးမ်ား (Regional Commanders)စဥ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးမွတ္ခ်က္
အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာျပည့္(ၾကည္း၁၆၅၅၆)စတသ(၂၂) ဇနီး-ေဒၚသဥၥာ၀င္းစိန္ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
အေနာက္ပိုင္းတိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ရွိန္(ၾကည္း၁၄၇၅၆)(စတသ(၂၀)ဇနီး-ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့စံဥကၠဌ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
ေတာင္ပိုင္းတိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လွမင္း(ၾကည္း၁၆၅၂၂)စတသ(၂၂)ဇနီး-ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေမာ္ဥကၠဌ၊ ပဲခူးတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုး၀င္း(ၾကည္း၁၆၄၈၉)စတသ(၂၂)ဇနီး-ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္ဥကၠဌ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
အေရွ႕ေတာင္တိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္သက္ႏိုင္၀င္း(ၾကည္း၁၅၀၁၂)ဗသက(၅၆) ဇနီး-ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုးဥကၠဌ၊ မြန္ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းထြဋ္(ၾကည္း၁၄၇၅၁)စတသ(၂၀)ဇနီး-ေဒၚခ်ယ္ရီဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
အေနာက္ေတာင္တိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ(ၾကည္း၁၆၃၉၁)စတသ(၂၂)ဇနီး-ေဒၚ၀င္း၀င္းေမာ္ဥကၠဌ၊ဧရာ၀တီတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
အေနာက္ေျမာက္တိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျမင့္စိုး(ၾကည္း၁၆၃၉၁)ဗသက(၆၁)ဇနီး-ေဒၚခင္ျမဦးဥကၠဌ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
အလယ္ပိုင္းတိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေငြ(ၾကည္း၁၆၄၉၃)စတသ(၂၂)ဇနီး-ေဒါက္တာခင္သီတာဥကၠဌ၊ မႏၱလးတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
၁၀ရန္ကုန္တိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္(ၾကည္း၁၄၈၅၃)စတသ(၂၀)ဇနီး-ေဒၚႀကိဳင္ၿမိဳင္ဥကၠဌ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
၁၁ႀတိဂံေဒသတိုင္းဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳး(ၾကည္း၁၆၅၂၁)စတသ(၂၂)ဇနီး-ေဒၚနီနီ၀င္းဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
၁၂ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး(ၾကည္း၁၅၀၀၇)ဗသက(၅၆)ဇနီး-ေဒၚခင္သန္းေဌးဥကၠဌ၊ တနသၤာရီတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
၁၃ေနျပည္ေတာ္တုိင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္ (ၾကည္း၁၃၉၃၂)စတသ(၁၈)ဇနီးေဒၚေဆြေဆြဦး
-

0 comments: