Saturday, June 14, 2008

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ဥပေဒထုတ္ျပန္

ဗထူး။ ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အေရးေပၚျဖန္႔ေဝလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား ပို၍ေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လာမည့္တနလၤာေန႔တြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ေဒသမ်ားသို႔ သြားမည္ဆိုပါက တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္ခံရရွိၿပီးမွ သြားလာလုပ္ခြင့္ရွိမည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတဦးက ယမန္ေန႔က ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါတရားဝင္ထုတ္ျပန္မည့္ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဥပေဒသစ္မွာ အကူအညီေပးဖို႔နဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစဘဲ အစိုးရကစင္းလံုးေခ်ာ ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာဘရက္အက္မန္က ေျပာဆိုခ့ဲသည္။

စစ္အစိုးရက မုန္တိုင္းဒဏ္အဆိုးရြားဆံုးခံခဲ့ရသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ သြားရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ျပည္ ဝင္ခြင့္ဗီဇာထုတ္ေပးရန္ ဗ်ဴရိုကရက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႀကိဳးနီစနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေစရန္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ လူထုကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေနတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊ လူသားခ်င္းညႇာတာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥေတြလုပ္ေနတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတြ အတြက္လည္း ယခင္သံုးပြင့္ဆိုင္အုပ္စု(UN၊ အာစီယံႏွင့္ ျမန္မာ)ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒသစ္အရ စစ္အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳ ခ်က္ကိုပါယူၿပီးမွ ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္” ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ The Watchdog အဖြဲ႔၏ အဆိုအရ ေဒသဆိုင္ရာစစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေဒသတြင္း နယ္ေျမလိုက္ တပ္မႉးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္သားမ်ား ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ သြားမည္ဆိုလွ်င္ စစ္အစိုးရအရာရွိမ်ားက အနီးကပ္ လိုက္ပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ကုလသမဂၢ၏စာရင္းထုန္ျပန္ခ်က္အရ မုန္းတိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၃၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လူသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အိုးမ့ဲအိမ္မ့ဲ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ လံုးဝမရေသးသူ တသန္းေက်ာ္ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

“အမွန္တကယ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတြမွသာ စနစ္တက်နဲ႔ ဒုကၡပင္လယ္ေဝ ေနတ့ဲ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသေတြမွာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြရထားေပမ့ဲ တကယ္လုပ္ရတ့ဲေနရာမွာ အမ်ားႀကီးအခက္အခဲ ကြာဟ ခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဌာနမွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူအမ်ဳိးသမီး မစၥက္အမန္ဒါပစ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာစီယံႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက စစ္အစိုးရ၏ မမွန္မကန္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

0 comments: