Tuesday, June 24, 2008

တပ္တြင္း ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ား


တပ္တြင္း ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။


စဥ္အမည္မူလရာထူး ေျပာင္းေရႊ ့ရာထူး
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပၾ္ကီး္ ရဲျမင့္ ကစထမႈးအျငိမ္းစား
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေအာင္ေထြး တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္အျငိမ္းစား
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ဝင္း ကစထမႈးအျငိမ္းစား
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ေမာင္သန္း ကစထမႈးအျငိမ္းစား
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ဘို ကစထမႈးအျငိမ္းစား
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေဆြ
-
ဝန္ၾကီး ( ဆိုင္ကလံုး ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ၾကီး႒ာန
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိုးသိမ္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ဝန္ၾကီး ( စက္မႈ (၂) ဝန္ၾကီး႒ာန)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာလြင္ဝန္ၾကီး ( စက္မႈ (၂) ဝန္ၾကီး႒ာန)ဝန္ၾကီး ( လႈဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဝန္ၾကီး႒ာန)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္တိုင္းမႈး ( ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း)ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ကစထ)
၁၀ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္
-
ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ကစထ)
၁၁ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကိုကိုတိုင္းမႈး ( ေတာင္္ပိုင္းတိုင္း)ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ကစထ)
၁၂ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျဖဳိးေက်ာင္းအုပ္ၾကီး(စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္ -ကေလာ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (တိုင္းမႈး-ၾတိဂံတိုင္း-က်ိဳင္းတံု)
၁၃ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ ရာျပည့္တပ္မႈး(အမွတ္(၁) စစ္မေျမျပင္ေဆးတပ္)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (တိုင္းမႈး-အေရွ ့ပိုင္းတုိင္း- ေတာင္ၾကီး)
၁၄ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ စိုးဝင္းေက်ာင္းအုပ္ၾကီး(စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္ -သံေတာင္)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (တိုင္းမႈး-ေျမာင္ပိုင္းတိုင္း-ျမစ္ၾကီးနား)
၁၅ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွေ႒းဝင္းတိုင္းမႈး-ရန္ကုန္တိုင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္)
၁၆ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ ထူးထိန္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး(စစ္သူနာျပဳ တကၠသိုလ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ဒုတိယ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္)
၁၇ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ ဝင္းျမင့္ တပ္မမႈး(တပ္မ (၇၇)) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (တိုင္းမႈး-ရန္ကုန္တိုင္း)
၁၈ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ လွမင္း တပ္မမႈး(တပ္မ (၁၁)) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (တိုင္းမႈး-ေတာင္ပိုင္းတိုင္း-ေတာင္ငူ)
၁၉ဗုိလ္မႈးၾကီး ထြန္းသန္း
-
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (တပ္မမႈး-တပ္မ (၇၇)
၂၀ဗုိလ္မႈးၾကီး သန္းထြတ္
-
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (တပ္မမႈး-တပ္မ (၁၁)
၂၀ဗုိလ္မႈးၾကီး ေတာက္ထြန္း
-
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (တပ္မမႈး-တပ္မ (၄၄)
၂၁ဗုိလ္မႈးၾကီး လွျမင့္ေဆြ တပ္မမႈး-တပ္မ (၄၄) ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး(စစ္သူနာျပဳ တကၠသိုလ္)
၂၂ဗုိလ္မႈးၾကီး စန္းျမင့္
-
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (တပ္မမႈး-တပ္မ (၆၆)
၂၃ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေအး တပ္မမႈး-တပ္မ (၆၆) ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး(စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္)
၂၄ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ စန္းဦးOCSMA (2) ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး(စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္)
၂၅ဗုိလ္မႈးၾကီး စိုးလြင္
-
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (ဒုတိုင္းမႈး-ရခိုင္-စစ္ေတြ)
၂၆ဗုိလ္မႈးၾကီး ေအာင္စန္း
-
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (ဒုတိုင္းမႈး-ခ်င္း-ကေလးျမိဳ ့)
၂၇ဗုိလ္မႈးၾကီး ေက်ာ္ႏိုင္ဦး
-
ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ (စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္)


0 comments: