Thursday, May 1, 2008

ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း

နိဒါန္း (သုိ႔မဟုတ္ ) ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အား စိန္ေခၚမႈစတင္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ၁/၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂/၂၀၀၈ ဥပေဒကဲ့သုိ႔အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၁/၂၀၀၈ သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ေမလအတြင္း ၎တုိ႔၏ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ (မူၾကမ္း) အား အတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည္ဟူေသာေၾကညာခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂/၂၀၀၈ သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၎ဖြဲ႕စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

0 comments: