Tuesday, April 29, 2008

မဲ ရံုမွုးတဦး ၏ဖြင္ ့ဟခ်က္
ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ေနထိုင္ၾကေသာျပည္သူမ်ားႏွင္ ့့အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးမွ ဆႏၵ မဲေပးၾကမည့့္္ ျပည္သူ အားလံုးသို ့ အသိေပးလိုက္ပါသည္။လာမည့္ေမလ (၁၀)ရက္ေန ့တြင္ ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ကန့္ကြက္သည္ ျဖစ္ေစကာမူ အေျခခံဥပေဒအား တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆႏၵသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ယခုအခါတြင္ျမိဳ့နယ္၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အဓိကထား၍ အျခားေသာဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ထိုသူတုိ ့ကိုမဲရုံမွဴးမ်ားအျဖစ္ ခန့္အပ္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားပို ့ခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ထိုသို့ မဲရံုမွဴးသင္တန္းပို ့ခ်ရာတြင္ အခ်ိဳ ့ေသာ ပို ့ခ်ခ်က္မ်ားသည္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ေကာက္က်စ္သည္ ့ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အဆိုပါသင္တန္းတက္ခဲ့ ရသည့္ ဆရာမတစ္ဦး ကဆိုပါသည္ ။အဓိကအားျဖင့္မဲေရတြက္ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒအားေထာက္ခံသည့္ သေကၤတအျဖစ္ အမွန္ျခစ္ အမွတ္အသားအား ပံုတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း ေဘာပင္မွင္ရာ မပီမျပင္ မွဳန္၀ါး ျပတ္ေတာက္ေနေစကာမူ ေထာက္ခံမဲ ဟုသတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ကန္ ့ကြက္မဲ သေကၤတ အမွတ္အသား ျဖစ္သည္ ့ ၾကက္ေျခခတ္ အမွတ္သားအား အထက္ေဖာ္ျပပါ ပံုမ်ားအတိုင္းမွင္ရာျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ၾကက္ေျခခတ္ေသာ္လည္း အထက္ပါပံုမ်ားအတိုင္း မပီသသည့္အတြက္ ပယ္မဲ အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု ပို ့ ခ်ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္..။ၾကက္ေျခခတ္ အမွတ္အသား ပီပီျပင္ျပင္ေပၚမွသာ ကန္ ့ကြက္မဲ အျဖစ္ သက္မွတ္ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္ ။၎သက္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးမပါလွဟု ထင္ရေသာ္လည္း လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္ ။ အထက္ပါအခ်က္မ်ား အတိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါ၍ ကန့္ကြက္မဲမ်ားကို (မပီျပင္မထင္ရွား) ဟုဆိုကာ ပယ္မဲအျဖစ္သြတ္သြင္းကာ ၎တို ့ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲမ်ားကို မ်ားသည္ထက္မ်ားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လိမ္လည္ကာအႏိုင္ရရန္ ၾကဳိးပမ္းေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။သို ့ပါ၍ ဆႏၵမဲေပးၾကမည့္ ျပည္သူအေပါင္းတို ့သည္ ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား( X ) ပီပီျပင္ျပင္ ေရးျခစ္၍ ကန္ ့ကြက္ၾကပါစို ့ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္.။

0 comments: