Tuesday, April 15, 2008

ျပည္တြင္းမွ ေပးပို႕စာ

မွတ္ခ်က္။ ။ Email မွတဆင့္ လက္ခံရရွိေသာစာကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

2008 April 10 ရက္ေန႕ အထိ ျပည္တြင္းအေနအထား

April 9 ရက္ေန႕ မွာအစိိမ္းေရာင္စာအုပ္ဖံုးနဲ႕ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းစာအုပ္ကို အမ်ားျပည္သူသို႕ ေရာင္းပါျပီ။ February လလယ္မွာ ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့ၿပီးေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက Gumbari, NLD, ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားေလာက္သာ ေ၀ခဲ့ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူလူထု စာဖတ္ရေလ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ ပိုသိတာမ်ားေလ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႕ေစာေစာမေရာင္းတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေၿခခံရမယ့္မူမ်ားနဲ႕ကြဲလြဲၿပီး ျပင္ဆင္ေရးခဲ့တဲ့ အခန္း (၁၂)မွာ အပိုဒ္တပိုဒ္ အခ်က္ တခ်က္ကုိေတာ့ ျပန္ျပင္ထားပါတယ္။ ျပင္တာကလဲ ၿပီးစလြယ္ ေနာက္ဆံုးမွာ စာရြက္ပိုင္းငယ္ေလးကပ္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)မွာ

``…ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ဆႏၵမဲျဖင့္သာျပင္ဆင္ရမည္´´ဆိုသည့္စာေၾကာင္းကို ``…ဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲ ျဖင့္သာျပင္ဆင္ရမည္´´ ျဖစ္သြားပါသည္။ (ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲဟု ေရးမထားပါ)အခန္း (၁၄)က အပိုဒ္တပိုဒ္ အခ်က္ (၂)ခ်က္ကိုေတာ့ ျပန္မျပင္ေတာ့ပဲ အေျခခံရမယ့္ မူမ်ားနဲ႕ ကြဲလြဲစြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မူလအေျခခံမူေဖာ္ျပခ်က္က

``ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းသည့္ ေန႕မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္၀ွမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္``ဟု ပါရွိၿပီး

ျပန္မျပင္ေတာ့သည့္ ယခုပုဒ္မ (၄၄၁)မွာ

``ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မဲေပးသည့္ ဆႏၵမဲ၏ မဲအမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္သည့္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀း စတင္က်င္းပသည့္ေန႕မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္´´ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုးရဲ႕ ၅၀%ေက်ာ္မဲေပးမွ အထေျမာက္မယ္။ မဲလာေပးတဲ့လူ ၅၀%မေက်ာ္ရင္အထမေျမာက္ဘူး။လာေပးတဲ့၅၀%ေက်ာ္ထဲကေထာက္ခံမဲတစ္၀က္ေက်ာ္ရမွအတည္ျဖစ္မယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုးရဲ႕ ၂၅.၀၂%ခန္႕ ေထာက္ခံမဲရရင္ အေျခခံ ဥပေဒအတည္ ျဖစ္သြားပါမယ္။

၂၀၀၈ ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႕ က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြနဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းက လူအမ်ားအျပားကိုဖိတ္ၿပီးေထာက္ခံမဲမ်ားမ်ားရဖို႕ေခၚေျပာတယ္လို႕သိရပါတယ္။အဲဒီပြဲမွာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အထက္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ မဲလာေပးသူ ၅၀%ေက်ာ္ဖို႕ နဲ႕ အတည္ျပဳဖို႕ ၂၅%ေက်ာ္ လိုေၾကာင္းရွင္းျပတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ထပ္သိရတဲ့ထဲမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ (၂)ခ်က္ပါတယ္။

(၁) မဲေရတြက္မွ႕ု ကိုေနာက္ဆံုးမဲလာေပးသူ ၁၀ဦးေရွ႕ မွာ ေရတြက္မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပတာက ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ အနည္းဆံုး (၁၀)ဦးေရွ႕ တြင္ ေရတြက္ရမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ရွင္းတာက ေနာက္ဆံုး (၁၀)ဦးကလြဲရင္ မဲေရတြက္တာ မၾကည့္ရဘူးလိုု႕ ဆိုလိုၿပီး ဥပေဒမွာက (၁၀)ဦးေက်ာ္ကိုေက်ာ္ရမယ္။ (၅၀)လည္းရတဲ့သေဘာလို႕ နားလည္ရပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ဒီလိုက်င့္သံုးမယ္လို႕ ေၾကညာရင္ က်န္ျပည္နယ္တိုင္းမ်ားလည္း ဒီလိုျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုျပည္သူလူထုက ဥပေဒအတိုင္း မဲေရတာကို၀င္ၿပီး ၾကည့္ၾကဖို႕လိုပါတယ္။

(၂) မဲေရတြက္ၿပီးရင္ ရတဲ့ Result ကိုအဲဒီမဲရံုမွာ မေၾကညာဘူးလို႕ ရွင္းျပေၾကာင္း ျပန္လည္သိရွိရတယ္။ ေထာက္ခံမဲဘယ္ေလာက္၊ ကန္႕ကြက္မဲဘယ္ေလာက္၊ ပယ္မဲဘယ္ေလာက္ ဆိုတာမေၾကညာဘူးဆိုရင္ ပိုျပီး မရိုးသားတဲ့ သေဘာေဆာင္သြားပါမယ္။ ဒီလိုပဲ ရပ္/ေက်း၊ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခရိုင္၊ တုိင္း အဆင့္မ်ားမွာလည္း မေၾကညာပဲ အားလံုးေပါင္းျပီးမွ ဗဟိုတစ္ခုထဲကပဲ ေၾကညာမယ္လို႕ သိရွိရပါတယ္။

မဲထည့္ျပည္သူလူထုက ကိုယ့္မဲရံုအေျခအေနကို လူတုိင္းသိခ်င္ၾကမွာပါပဲ။ တစ္ကမာၻလံုးမွာ အေျခခံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ျမန္မာျပည္မွာ မလုပ္တဲ့သေဘာပါပဲ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ SPDC က free and fair လို႕ ေၾကညာျပီး တကယ္လုပ္ေနတာ တလြဲပါပဲ။ တပ္မေတာ္အတြက္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ အာဖရိကတိုက္က ဇင္ဘာေဆြမွာေတာင္ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့ အေျခအေနရွိတယ္ ဆိုတာကို ျပည္သူလူထုနဲ႕တပ္မေတာ္သားမ်ားသိရွိေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းရွင္းျပေစလိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားကျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေနာက္ဆံုး(၁၀)ဦးထဲမွာ ပါေအာင္ေဆာင္ရြက္္ၾကဘို႕၊ သိရတဲ့ မိမိရဲ႕ ရပ္/ေက်းမဲစာရင္းမ်ားကို တဆင့္စကားတစ္ဆင့္နား ျဖန္႕ ခ်ိဘို႕ ၊ သိရွိရတဲ့ မဲစာရင္းမ်ားကို website မ်ား blogger မ်ားထံေပးပို႕ ဘို႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္ပါၿပီ။ website မ်ား၊ blogger မ်ားနဲ႕ အသံလႊင့္ ဌာနမ်ားကလည္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္္အလွန္လဲလွယ္ စုေဆာင္းၿပီး အနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပၾကဖို႕ လိုပါတယ္။

ရပ္ကြက္မဲစာရင္းေတြ သင့္သေလာက္ရရင္၊ အဲဒီၿမိဳ႕ နယ္ရဲ႕ မဲစာရင္းအသင့္အတင့္ရပါမယ္။ ဒီထက္ ပိုေကာင္းတဲ့နည္းေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ၀ုိင္းစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ အားလံုး ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကဳိက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ယခုအေျခခံ ဥပေဒကေတာ့ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီး မိမိဆႏၵကို ေဖာ္ျပဘို႕ သိပ္ကိုအေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိုတဲ့ခ်ဥ္းကပ္မွုနဲ႕ အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၊ website မ်ား၊ blogger မ်ားက ယခုေဆာင္ရြက္ေနတာထက္ ပိုၿပီး က်ိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ Singapore, Thai, Malaysia, Korea, US, UK, India အစရွိတဲ့ ျမန္မာအမ်ားစုေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီေရး လိုလားသူအားလံုး ျမန္မာျပည္ထဲက မိမိတို႕ ရဲ႕ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ email, fax, phone, စာတိုက္ကစာထည့္ (သို႕မဟုတ္) အျခားသင့္ေတာ္တဲ့ နည္းမ်ားနဲ႕ ျပန္ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။ ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ လုပ္ႏိုင္ရင္ပိုေကာင္းပါမယ္။ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အုပ္စုမ်ားက May watch အုပ္စု အသြင္မ်ားနဲ႕ ေဆာင္ရြက္လို႕ လဲရႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ိန္အမ်ားႀကီး မရွိေတာ့တာရယ္ ၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္သူလူထုဆႏၵကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းနဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့တခုတည္းေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္လို႕ ၀ိုင္းၿပီးႀကိဳးစားေပးေစလိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းကလူမ်ားလဲ သူတို႕လုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္ေနပါၿပီ။အားလံုး``ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ေရြ႕ ႏိုင္ပါသည္´´ လို႕ မီးေမာင္းထုိးျပပါရေစ။

အရင္ကေတာ့ No Vote, Vote No ျငင္းေနတာ ကိစၥမရွိပါဘူး။ အခု NLD ေျပာသလိုပဲ မဲရံုကို သြားၿပီး အေျခခံဥပေဒကို မႀကိဳက္သူမ်ားက (X) ကန္႕ကြက္မဲေပးဖို႕ကိုပဲ ေရွ႕ရွုေစလိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သေဘာထားကြဲလြဲတာ လက္ခံေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္မွာ ေတြေ၀ကုန္ရင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးမရွိပါ။ USDA, စစ္တပ္၊တစညနဲ႕ကိုေအးလြင္တို႕လိုအုပ္စုမ်ားကေတာ့မဲရံုကိုအေသအခ်ာသြားၿပီး၊(ì) ေထာက္ခံမဲေပးက်မွာ ျဖစ္လို႕ မေပါ့ဆက်ေစလိုပါ။

သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း တပည့္ဒါယကာ၊ ဒါယကာမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။ ရဟန္း၊ သံဃာ ၄သိန္းခန္႕ ဆိုတဲ့ အင္အားက အေတာ့္ကိုႀကီးမားပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး၊ ျပည္သူလူထု လက္ခံႏိုင္သူမ်ားရဲ႕ ``ျပည္သူလူထုသို႕……´´ ``တပ္မေတာ္သားမ်ားသို႕…´´ ``ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားသို႕ ……´´``သံဃာေတာ္သို႕မ်ားသို႕…..´´စတဲ့ပန္ၾကားခ်က္မ်ားလဲမ်ားမ်ားရရွိေအာင္ႀကိဳးစားေပးပါ။ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႕ေသခ်ာေပါက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။ (ဆရာ လူထုဦးစိန္၀င္း၊ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊအံုးတို႕ ရဲ႕ အသံဟာ သင့္သေလာက္အက်ိဳးရွိပါတယ္။)

နယ္တစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ရရကမ်ား၊ USDA မ်ား၊ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာ တပ္မေတာ္သား တခ်ိဳ႕က မဲေပးကိုေပးရမယ္၊မဲမေပးရင္(ေထာက္ခံမဲမေပးရင္)ေထာင္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ခပ္တည္တည္ေဟာက္စားတခ်ိဳ႕ လဲစေန ပါၿပီ။ NLD လဲလွုပ္ရွားဘို႕ မလွယ္လို႕ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္အားဆိုတာ ျပည္တြင္းမွ ျမန္မာမ်ား ျပည္ပမွ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအသံလႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္ media မ်ားကိုဆိုလိုေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။


(ျပင္ပမွ ယခုေဆာင္ရြက္ေပးေနတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အားထည့္ေပး ေစလိုတဲ့အတြက္ အားကိုးေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)


0 comments: