Sunday, March 30, 2008

ျပတ္ျပတ္သားသားကန္႕ကြက္ၾကပါစို႕


မိတ္ေဆြမ်ားရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား။

မၾကာခင္ က်င္းပေတာ့မဲ့့ နအဖရဲ့လူထုဆႏၵခံယူပဲြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အာစုမ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းမွာေရာျပည္ပမွာပါသေဘာထား (၂)ရပ္ကဲြျပားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ တစုကဒီဆႏၵခံယူပဲြကိုလံုးလံုးလ်ားလ်ားသပိတ္ေမွာက္ေရးျဖစ္ၿပီး လူထုကိုဆႏၵခံယူပဲြမွာ သြာေရာက္မဲမေပးၾကဖိုု႕လံႈ႕ေဆာ္ေနၾကပါတယ္။ ေနာက္တစုကေတာ့ဒီဆႏၵခံယူပဲြမွာ လူထုရဲ့အသဲၾကားကမဲတျပားကို အကိ်ဴးရိွရိွအသံုခ်ဖို႕ျဖစ္ၿပီးလူထုကိုဆႏၵခံယူပဲြမွာသြာေရာက္ၿပီး ကန္႕ကြက္မဲေပးဖို႕လံႈေဆာ္တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။
အားလံုးရဲ႕တူညီမႈကေတာ့နအဖကတဖက္သတ္ေရးဆဲြထားတဲ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရား၀င္အသက္သြင္းၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြကိုရာသက္ပန္စစ္ကြ်န္ဇာတ္သြင္းမဲ့ အေျခခံဥပေဒအတုအေယာင္ကိုကန္႕ကြက္ၾကျခင္းပါဘဲ။
အခုကြ်န္ေတာ္တို႕နအဖရဲ့အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုေလ့လာခြင့္ရပါၿပီ၊ သူတို႕ေရွ႕ကႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေျပာထာသလိုပါပဲ၊ က်ေနာ္တို႕အာလံုးေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုပါပဲ၊ ဒီအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ၁၄နွစ္ေက်ာ္ၾကာ လက္ေရြးစင္ေခါင္းေခါက္ေရြးထားတဲ့လက္ပါးေစမ်ားနဲ႕က်င္းပတဲ့အမိ်ဳးသားညီလာခံကခ်မွတ္ထာတဲ့အေျခခံမူမ်ား၊ အေသးစိတ္္မူမ်ားနဲ႕ထပ္တူထပ္မွ်ပါပဲ၊ ဒီအေျခခံမူေတြကိုပဲပုဒ္မနံပါတ္တပ္လိုက္တာပါ၊

ဒီအေျခခံဥပေဒဟာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုတရား၀င္ျပဳဖို႕ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အျမင့္ဆံုးအာဏာေတြေပးဖို႕နဲ႕စစ္တပ္ဆိုတာကို တိုင္းျပည္ရဲ့အခြင့္ထူးခံလူတန္စားအျဖစ္ဖန္တီးၿပီီး ျပည္သူလူထုကိုေက်းကြ်န္မ်ားအျဖစ္အသက္သြင္းဖို႕ေရးဆဲြထားတယ္ဆိုတာအထူးေျပာဖို႕မလိုေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ဒီအေျခခံဥပေဒဟာတိုင္ျပည္ရဲ့လက္ရိွနိုင္ငံေရး။စီပြားေရး၊လူမႈေရး၊လူမိ်ဴးစုေရးျပႆနာေတြကိုလည္းမေျဖရွင္းနိုင္တဲ့အျပင္ပိုၿပီးဆိုး၀ါးေစလိမ့္မယ္ဆိုတာကိုလည္း အထူးေျပာဖို႕မလိုေတာ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ဒီဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းမွာ နအဖကထပ္ၿပီးဖန္တီးထာတဲ့ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ၊လွည့္ဖ်ားမႈတခုကိုေတာ့အေရးတၾကီးေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။

အမိ်ဳးသားညီလာခံကခ်မွတ္တဲ့အေျခခံမူမ်ားထဲမွာအခန္း (၁၄) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျပဌန္းခ်က္မ်ားပုဒ္မ (၁)မွာ ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။
“ဤဖဲြ႕စည္ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူအာလံုးထက္၀က္ေက်ာ္ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္အတည္ျပဌာန္းၿပီးသည့္ေန႕မွစ၍နိုင္ငံေတာ္တ၀ွမ္းလံုး၌ အာဏာတည္သည္”ဒီျပဌန္းခ်က္အရဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံလူဦးေရ (၅၄)သန္းမွာမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ (၃၂)သန္းေက်ာ္ရိွတယ္လို႕ခန္႕မွန္းထားတဲ့အတြက္နအဖအေနနဲ႕ဒီဖဲြ႕စည္းပံုကိုအတည္ျပဳနိုင္ဖို႕အတြက္အနည္ဆံုး(၁၆)သနး္ေက်ာ္ေထာက္ခံမဲရဖို႕လိုပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ယခု ကြ်န္ေတာ္တို့ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းရဲ့အခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလျပဌန္းခ်က္မ်ားပုဒ္မမွာေတာ့ ဒီလိုေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္၊“ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲဲြတြင္ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မဲေပးသည့္ဆႏၵမဲ၏ မဲအမ်ားျဖင့္အတည္ျပဳျပဌန္းလိုက္သည့္ဤဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပသည့္ေန႕မွစ၍နိုင္ငံေတာ္တ၀ွမ္းလံုး၌အာဏာတည္သည္”
ဒီျပဌာန္းခ်က္အရဆိုရင္နအဖဟာသူ့ရဲ့ဖဲြ႕စည္းပံုကိုအတည္ျပဳဖို႕အတြက္စုစုေပါင္းမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ာထဲမွ ၅၀%ေက်ာ္ကမဲေပးၿပီး အဲဒီထဲကမဲအမ်ားစုကိုပဲရဖို႕လိုပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရိွသူဦးေရ (၃၂)သန္းရိွတယ္လို႕ခန္႕မွန္းထားတာမို႕ (၁၆)သန္းေက်ာ္ကမဲ႐ုံကိုလာၿပီးမဲေပးရင္ဆႏၵခံယူပြဲအထေျမာက္တယ္။ ဒီထဲကမွ (၈)သန္းေက်ာ္ကေထာက္ခံမဲေပးရင္သူ႕ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုကိုအတည္ျပဳတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ဒါဟာျဖင့္နအဖအေနနဲ႕သူကို္တိုင္ (၁၄)နွစ္ေက်ာ္ေရးဆဲြလာခဲ့တဲ့အေျခခံမူကိုေဖါက္ဖ်က္လိုက္တာပါပဲ၊ဒါဟာျဖင့္နအဖဟာအမိ်ဳးသာညီလာခံကိုမလဲြမေရွာင္သာတက္ေရာက္ခဲ့ရတဲ့တိုင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖဲြ႕မ်ားကိုအႀကီးအက်ယ္ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ၊ဒါဟာျဖင့္နအဖဟာဆႏၵခံယူပဲြမွာျပည္သူလူထုရဲ့ကန္႕ကြက္မႈကိုဘယ္္ေလာက္ေတာင္ေၾကာက္ရံြေနတယ္ဆိုတာကိုထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္တာပါပဲ၊

က်ေနာ္တို႕သတိထားရမဲ့အခ်က္ကေလးေတြထပ္ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၈၈-ခုနွစ္ေနာက္ပိုငး္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၿပိဳကြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ တ႐ုုတ္နဲ့နအဖစစ္အုပ္စုဆက္ဆံေရးေျပလည္မႈေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ကေနတ႐ုတ္ေတြျမန္မာနိုင္ငံတြငး္ကိုအလံုအရင္းနဲ႕၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကတာအခုဆို၂သန္းေက်ာ္ ၃သန္းေလာက္ရိွေနပါၿပီ၊ စစ္အစိုရကအထူးအခြင့္အေရးေတြေပးထားလို႕စီးပြားျဖစ္ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့ဒီတ႐ုတ္ေတြဟာမနၲေလး၊လား႐ူိး၊ေက်ာက္မဲစတဲ့မနၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္ျပည္နယ္္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာစုေ၀းေနထိုင္ၾကၿပီး နိုင္ငံသားကဒ္သို႕ဧည့္နိုင္ငံသားကဒ္ေတြကိုင္ထားၾကပါတယ္။ အခုနအဖရဲ့ဆႏၵခံယူပဲြဆိုင္ရာဥပေဒမွာလည္းထူးထူးျခားျခားဧည့္နိုင္ငံသာေတြ၊ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူေတြကိုမဲေပးခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒီတရုတ္ေတြကနအဖအလိုက်ဆႏၵခံယူပဲြမွာေထာက္ခံမဲေပးၾကမွာအေသအခ်ာပါပဲ၊ အဲဒီလိုပဲနအဖအလိုက်ေထာက္ခံမဲေပးၾကမဲ့လက္နက္ခ်တိုင္ရင္သားအဖဲြ႕ေတြ၊ကိုးကန္႕နဲ႕‘၀’ဘိန္ဘုရင္ေတြႀကံ႕ဖံြ႕ေတြစစ္တပ္မိသားစုေတြေပါင္းလိုက္ရင္နအဖဟာဆႏၵခံယူပဲြကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္မွာျဖစ္သလိုလိုအပ္တဲ့ေထာက္ခံမဲ(၈)သန္းေက်ာ္ကိုလည္းအလြယ္တကူရနိုင္မွာပါ။

ဒီေတာ့က်ေနာ္တို႕အတြက္ဆႏၵခံယူပဲြကိုသပိတ္ေမွာက္ျခင္ဟာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႕လူေတြဆႏၵခံယူပဲြကိုမသြားေလ၊ နအဖကႀကိဳက္ေလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ဆႏၵခံယူပဲြကိုသြားၿပီးကန္႕ကြက္မဲေပးျခင္းနဲ႕နအဖရဲ့မသမာမႈေတြကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းကသာ နအဖရဲ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္တရား၀င္ျပဳေရးစီမံခ်က္ကိုအေကာင္ဆံုးတိုက္ဖ်က္နိုင္မွာပါ။

နအဖကေတာ့ေကာက္က်စ္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕အနိုင္ရဖို႕ႀကိဳးစားမွာပါ၊ဒါေပမဲ့လည္းမဲေပးတဲ့သူမ်ားေလေလ၊ကန္႕ကြက္မဲေပးသူမ်ားေလေလသူ႕အတြက္လိမ္ဖို႕ခက္ေလျဖစ္ပါလိမ့္မယ္္။ ၿပီးေတာ့မဲ႐ုံအားလံုးမွာက်ေနာ္တို႕ရဲ့ျပည္သူေတြ၊သံဃာေတြကေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ူေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဆႏၵခံယူပဲြရဲ့မသမာမႈေတြကိုလည္းေဖာ္ထုတ္နိုင္မွာပါ၊ေနာက္ဆံုးနအဖကသူ့ရဲ႕ဖဲြ႕စည္းပံုကိုအတင္းအဓမၼအတည္ျပဳလိုက္ရင္ေတာင္မွဆႏၵခံယူပဲြဟာမတရားလို႕၊မမွ်တလို႕၊ဥပေဒကိုအသိအမွတ္မျပဳၾကဖို႕ဆက္ၿပီးတိုက္ပဲြ၀င္နိုင္မွာပါ။
တခိ်ဳ႕လည္းေျပာၾကပါတယ္။ လူထုကကန္႕ကြက္လို႕ဒီဖဲြ႕စည္းပံုကိုနအဖကအတည္မျပဳနိုင္ရင္လည္း‘တစ္’ကျပန္စလိမ့္မယ္၊အစကျပန္ၿပီးေရးဆဲြရင္ေနာက္ထပ္(၁၄)နွစ္ၾကာအုန္းမယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီဥပေဒကိုပဲလက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ၾကပါစို႕လို႕စည္း႐ုံးလံူ႕ေဆာ္ေနတာလည္းရိွပါေသးတယ္။ လံုး၀မွားပါတယ္၊ ဒီဖဲြ႕စည္းပံုကိုလူထုကကန္႕ကြက္တာဟာ (၁)နအဖကတဖက္သတ္ေရးဆဲြထားတာျဖစ္လို႕(၂)လူထုကေရြးေကာက္ထားတဲ့ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားမရိွလို႕တိုငး္ျပည္ရဲ့နိုင္ငံေရး၊စီပြာေရး၊လူမႈေရး၊လူမိ်ဳးစုေရး၊ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္နိုင္စြမ္းမရိွလို႕ပါ။ ၿပီးေတာ့လူထုကဖဲြ႕စညး္ပံုတခုတည္းကိုသာကန္႕ကြက္တာမဟုတ္ပါဘူး။နအဖရဲ့စစ္အုပ္စိုးမႈတခုလံုးကိုပါကန္႕ကြက္တာပါ၊ဒါေၾကာင့္နအဖကအဆင့္ (၁)က ျပန္စလိမ့္မယ္လို႕ယံုၾကည္တာမွားပါတယ္။ ျပန္စရင္ေတာင္မွ အဲဒီလိုျပန္စမႈဟာေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရပါတီလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊တိုင္ရင္းသားကို္ယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ေဆြးေႏြးၫိႏိူင္းၿပီးမွျပန္စတာမိ်ဳးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။တဖက္သတ္ေရးဆဲြးထာတဲ့ဖဲြ႕စည္းပံုကိုလူထုကျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းပယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္နအဖကိုတဖက္သတ္လုပ္ငနး္စဥ္ေတြျပန္စဖို႕လူထုကေရာတိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္မ်ားကေရာနိုင္ငံတကာမိသာစုႀကီးကပါခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး။

နိဂံုးခ်ဳပ္္အေနနဲ႕ထပ္ၿပီးေမတၲာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။
ဆႏၵခံယူပဲြကိုသပိတ္ေမွာက္ေရးဟာေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။က်ေနာ္တို႕အားလံုးတညီတညာတည္းတသံတသံတည္းနဲ႕လူထုကို၊၀န္ထမ္းေတြ၊တပ္မေတာ္သားေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ႀကံဖြံ႕ေတြ၊အာလံုးေသာလူထုကိုဆႏၵခံယူပဲြမွာမဲ႐ုံကိုသြားၿပီးကန္႕ကြက္မဲေတြေပးၾကဖို႕၊ ျပတ္ျပတ္သားသားလံႈ႕ေဆာ္ၾကပါစို႕လို႕။

ေလးစားစြာ

ေအာင္ဒင္
U.S. Campaign for Burma

မတ္လ ၂၈၊ ၂၀၀၈

0 comments: