Tuesday, February 12, 2008

လုပ္သားျပည္သူအေပါင္းအား ေလးေလးနက္နက္ ပန္ၾကားျခင္း

လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ေျပာခြင့္ၾကံဳရေသာအခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီးရိွခဲ့ပါသည္။ထိုသိုျမင္ေသာအေၾကာင္းအားလံုးမွာၾကိုတင္ကာကြယ္ျခင္းထက္ျဖစ္နိုင္လွ်င္ျဖစ္နိုင္၏ ၊ မျဖစ္နိုင္လွ်င္မျဖစ္နိုင္ဘူးဟုျပတ္ျပတ္သားသားနွင့္ေျပာဆိုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ေစာင္ၾကည့္ျခင္း၊ ဒါေတြကဒီလိုရိွတယ္၊ဒါေတြကဟိုလိုရိွတယ္၊ နိုင္ငံေရးကိုဒီလိုလုပ္လို ့မရဘူး၊ ဘာဘူး၊ဘာဘူးဆိုတာေတြ၊သမိုင္းနဲ့အေျခအေနကဘယ္လို၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကဘယ္လို၊ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုယ္လုပ္ေဆာင္သြားၾကေသာဟိုနိုင္ငံေတြ၊ဒီနိုင္ငံေတြရဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကဒီလို၊အစအစသျဖင့္ ၊ေ၀ဖန္ေရးေတြသံုးသပ္ခ်က္ေတြၾကားမွာလက္ပစ္ကူးရင္းရာစုမ်ားစြာရိွေနခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္း သက္ျပင္းေမာေတြမ်ားလာၾကတာကေတာ့ျပည္တြင္းမွာရိွေသာ တက္ၾကြလူငယ္၊လူၾကီးေတြေတာ္ေတာ္မ်ား၊ျပည္ပတြင္ရိွေသာတက္ၾကြလူငယ္၊လူၾကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာရိွေနမွာကေတာ့အေသအခ်ာပါ။

ကြ်န္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ အားလံုနဲ့ဆန္က်င္ဖက္ေတြျဖစ္ေနနိုင္သလို၊သိပ္ျပီးေတာ့အနုစိတ္ဆန္ေသာအေၾကာင္းရာတစ္ခုမွသိပ္မရိွပါ၊ ဘာလိုလည္းဆုိေတာ့၊ ရတယ္၊ မရဘူးၾကိုက္တယ္၊မၾကိုက္ဘူး၊ ရွင္းေနလို ့ပါ၊ဒီေနရာမွာကဒီတက္နဲ့ ေလွာ္ဟိုေနရာကိုဟိုတက္နဲ ့ေလွာ္ဆိုေသာနိုင္ငံေရးဥပေဒသထက္နိုင္ငံေရးကစားကြက္ကိုလည္း၀င္မပါခ်င္သလို၊ နိုင္ငံေရးကစားျခင္းကိုလည္းျပတ္ျပတ္သားသားတံုးတိျဖတ္ေတာက္ခ်င္တာလည္းပါ၀င္ပါသည္၊

ကြ်န္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ အားလံုနဲ့ဆန္က်င္ဖက္ေတြျဖစ္ေနနိုင္သလို၊သိပ္ျပီးေတာ့အနုစိတ္ဆန္ေသာအေၾကာင္းရာတစ္ခုမွသိပ္မရိွပါ၊ ဘာလိုလည္းဆုိေတာ့၊ ရတယ္၊ မရဘူးၾကိုက္တယ္၊မၾကိုက္ဘူး၊ ရွင္းေနလို ့ပါ၊ဒီေနရာမွာကဒီတက္နဲ့ ေလွာ္ဟိုေနရာကိုဟိုတက္နဲ ့ေလွာ္ဆိုေသာနိုင္ငံေရးဥပေဒသထက္နိုင္ငံေရးကစားကြက္ကိုလည္း၀င္မပါခ်င္သလို၊ နိုင္ငံေရးကစားျခင္းကိုလည္းျပတ္ျပတ္သားသားတံုးတိျဖတ္ေတာက္ခ်င္တာလည္းပါ၀င္ပါသည္၊ကြ်န္ေတာ္လိုရင္းတိုရွင္းကိုေျပာခ်င္တင္ျပခ်င္သည္မွာ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုး၀လံုး၀မယံုပါ၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုတာကို ေျပာရန္တစ္ခုတည္းေသာအေျဖမွာ စစ္တပ္ကေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္လိုပါဟု လြယ္လြယ္ကူကူဘဲအေျဖေပးပါရေစ၊ ( အဲဒီအခ်ိန္တံုးကေတာ့ရွည္ေ၀းေသာအေၾကာင္းေတြ၊ရွင္းျပခ်က္ေတြ၊ ကိုးကားခ်က္ေတြကိုေျပာဆိုျပီးတင္ျပလည္းေနာက္ဆံုးအေျဖႏွင့္ရလဒ္မွာ မယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာကို ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့တာပါ္။ အဲတစ္ခုေတာ့ရိွပါသည္၊ရွင္းျပ၊ကိုးကားေျပာဆို၊ေထာက္ျပျခင္းေၾကာင့္၊နားလည္သြားၾကသည္မွာမသိေသးေသာအတြင္းေရးအေၾကာင္းမ်ားကိုဘယ္လိုရွင္းခဲ့ၾကသည္ကိုသိသြားၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္။ )မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမႈ အားလံုးေသာသူေတာ္ေတာ္မ်ာမ်ားမွာ လြယ္လြယ္ကူကူနွင့္ေတာ့ဟုတ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုးဒါဆိုမလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ကြ်န္ေတာ္တို႕့ဒီလိုေတြတင္ျပမယ္၊ေထာက္ျပမယ္၊ ကမၻာကလည္းသိတာဘဲ၊ ကုလသမဂၢလည္းရိွတာဘဲဒီေလာက္ေတာ့စစ္တပ္ကမလုပ္နိုင္ပါဘူးလို ့ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

သို ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုအသာေလးေခါက္ျပီးေတာ့လုပ္ခ်င္ရာကိုလုပ္သြားခဲ့တာကို နွစ္၂၀ရိွသြားခဲ့ပါတယ္။ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျပည္သူအားလံုးကိုသေဘာတူတူ၊မတူတူ၊ၾကိုက္ၾကိုက္၊မၾကိုက္ၾကိုက္၊ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္းပါဘဲကုတင္ေပၚေခၚျပီးဆက္ဆံသြားကာ ၄င္းတို ့စိတ္ဆႏၵျပည့္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးခံရျခင္းဟုသာျမင္ပါသည္။

ယခုလည္းလာပါျပီ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၀၈ ေမလ။ အေျခခံဥပေဒ၊ ဟိုဟာ၊ဒီဟာဆိုေသာတင္ျပခ်က္ေတြ၊ေထာက္ျပခ်က္ေတြအျမင္ေတြမ်ားလိုက္တာေ၀ေ၀ဆာဆာပါဘဲ၊ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ အားလံုးမွာဇတ္ကားတကားကိုမတိုက္ဘဲအလိုေလွ်ာက္၀ိုင္းျပီးညီတူမွ်တူေရးဆြဲေနသည္ဟုပင္ထင္ရေအာင္ကိုျဖစ္သြားေနရပါသည္၊

အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ၊ ေတာ္လွန္ေရးကိုၾကာရွည္ေအာင္လုပ္ေနၾကေသာသူမွာျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္တပ္နွင့္၄င္းတို ့၏အသိုင္း၀ိုင္းတစ္စုလံုးျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္တတ္၍ေျပာေသာေနာက္ထက္၄င္းတို ့ႏွင့္အသိုင္း၀ိုင္းမဟုတ္ေသာ၊ အသိုင္း၀ိုင္းဟုပင္မေခၚရနိုင္ေလာင္ေသာ သူေတြကေတာ့ဆင္ေျခရွင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကိုလုပ္ေနၾကေသာျပည္တြင္းျပည္ပေခတ္ေဆြး ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပဟိုမက်၊ဒီမက် နိုင္ငံေရးသေဘာထားမေၾကလည္ေသာအဖြဲ ့ေတြတိုင္းမွာရိွေသာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊စစ္ေရးဆိုတာကို ၄င္း ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးရာကို၄င္းေလ့လာေနပါသည္၊သုေတသနျပုေနပါသည္ဟုဆိုေသာကၽြမ္းက်င္သူဆိုသူေသာျမန္မာလူမဴိးမ်ားနွင့္ ေဖာ္လံဖားနိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္၄င္းတို ့၏နိုင္ငံအတြက္ဘဲေသေသခ်ာခ်ာအကြက္ခ်ျပီးၾကည့္တတ္ၾကေသာနိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အသီးသီးမ်ားတို ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ရန္၀ိုင္း၀န္းပိုေဆာင္သူမ်ားကိုေသာ္၄င္း၊ အခင္းအက်င္းကိုယူေဆာင္သူေတြကိုအရင္ကေတာ့ခြဲျခားျပီး ေတာ့ျမင္ၾကည့္ေပးပါသည္၊သို ့ေသာ္ယခုေတာ့ မျမင္နိုင္ေတာ့ဘူးဟုျပတ္ျပတ္သားသားပင္ေျပာရေတာ့ပါမည္။ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ၂၀၁၀ဆိုတာလည္း မလိုခ်င္ေတာ့ပါ၊ေနာင္သံုးလတြင္က်င္းပမည္ဟုေျပာထားေသာ ဆႏၵခံယူအတည္ျပုျခင္းလည္းထည့္ျပီးစကားမေျပာခ်င္ေတာ့ပါ၊

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ၊တိုင္းရင္းသားအားလံုး၊ဘာသာအားလံုး၊ လူမ်ဳိးအားလံုးသည္၊လြတ္လပ္ျခင္း၊တရားမွ်တျခင္း၊ညီမွ်ျခင္း၊ဥပေဒစိုးမိုးျခင္း၊ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားျခင္းကိုရလိုခ်င္သည္၊ျပည္သူအာဏာႏွင့္ျပည္သူကတင္ေျမွာက္ေသာပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေပၚထြန္းဖို ့ရာမွာတစ္ခုတည္းသာရိွပါသည္၊ ၄င္းမွာျပည္သူအေပါင္း ျပတ္ျပတ္သားသားနွင့္ လမ္းမေပၚဆင္းကာစစ္တပ္အစိုးရကိုျဖုတ္ခ်ျပီးျပည္သူၾကားျဖတ္အစိုးရကိုေသာ္၄င္း ၁၉၉၀ျပည့္တံုးကျပည္သူေတြကေနျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္တင္ေျမွာက္ထားေသာကိုယ္စားလွယ္ေတြကေနျပန္လည္တင္ေျမွာက္ေသာဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွာတိုင္းျပည္အစိုးရအျဖစ္အုပ္ခဴပ္နိုင္ေအာင္၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္မွာသာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့လိုလားေသာအစိုးရတစ္ရပ္ကို ရမည္ဟုယံုၾကည္သည္။ထိုမွလြဲျပီးမည္သို ့ေသာအေၾကာင္းမွစစ္တပ္ကို၄င္းတို ့၏ေနရာမွန္ကို ျပန္သြားျခင္းမရိွဘဲ အေၾကာင္းမဴိးမ်ားစြာကိုၾကည့္ေနမည္၊ေတြေနအံုးမည္ဆိုပါက ကြ်န္ေတာ္တို ့နိုင္ငံတြင္မည္သို ့ေသာအခါမွစစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွလြတ္ေျမွာက္နိုင္ျခင္းမရိွသည္အျပင္၊ ဆိုး၀ါးေသာလူမႈေရးေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ယဥ္ေက်းမႈေျပာင္းလဲႏွိမ့္က်ျခင္း၊အျပင္ယခုေတြ ့ၾကံုရေသာအေျခအေနထက္ အဆ၁၀၀ဆိုးေသာအေျခအေနသည္္ကြ်န္ေတာ္တို ့၏မဴိးဆက္တို ့ ခံစားရမည္မွာအေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။


လူငယ္ေတြေကာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုး အလြန္ကိုသတိထားျပီးေတာ့လုပ္ရမည့္အခ်က္ကေတာ့ကြ်န္ေတာ္ေျပာသည္မွာမွားသည္မွန္သည္ခံယူသူေပၚမွာသာမႈတည္ပါသည္၊ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့၊ကြ်န္ေတာ္၏အျမင္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၊တူလွ်င္လည္းထိုအေၾကာင္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္မိတ္ေဆြျဖစ္သကဲ့သို ့၊မတူညီလွ်င္လည္းဒီမိုကေရစီပန္းတိိုင္ကိုေလွ်ာက္ေသာအသြင္မတူေသာမိတ္ေဆြအေနနွင့္သာရိွေပမည္။

စိုင္းမြန္

0 comments: