Wednesday, November 21, 2007

စင္ကာပူမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအား တိုက္တြန္းခ်က္။

ပံုကိုclick
အင္းစိန္ေထာင္တြင္း မတရား ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ click
ျပည္ပမွ အသံႏွင့္႐ုပ္သံ နားေထာင္လွ်င္ လုိင္စင္သိမ္းမည္ click
ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ သံဃာမ်ား စာရင္း (၁) click

0 comments: