Saturday, November 17, 2007

လက္ေတြ ့သက္ေသျပပါ။

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ ့နအဖက အရင္ကတည္းက ဖမ္းထားတဲ ့သူေတြေရာ ေနာက္မွ ဖမ္းတဲ့သူေတြေရာ အားလုံးကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အကုန္လွ ြတ္ေပးျပီး သက္ေသျပဖို ့လိုပါတယ္။
ဆက္လက္ဖမ္းတာေတြ လုံး၀ဆက္မလုပ္ျပဖို ့ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ နအဖ အေနနဲ ့ တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ဳိးအက်ဳိးကို အမွန္တကယ္လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိလိမ့္မယ္ဆိုတာ စတင္ယုံႀကည္ရပါလိမ့္မယ္။

0 comments: